AUTOŠKOLA OSTRAVA

  • AUTOŠKOLA OSTRAVA
  • AUTOŠKOLA OSTRAVA
  • AUTOŠKOLA OSTRAVA

Řidičský průkaz skupiny A

Opravňuje k řízení:

1. Motocykly s postranním vozíkem nebo bez něj.
2. Tříkolová motorová vozidla s výkonem převyšujícím 15 kW.
3. Opravňuje také k řízení vozidel zařazených do skupin A1 a A2.
4. Čtyřkolových vozidel o výkonu motoru do 15 kW a hmotnosti v nenaloženém stavu do 400 kg.

Pokud chcete dělat řidičák na MOTORKU, budou se vám hodit informace jak probíhá výcvik v naší autoškole
První a nejdůležitější: výcvik a zkoušky provádíme v Hlučíně a to i pro Ostraváky, za stejnou cenu! Důvody jsou zejména rychlost a úspěšnost. Celá zkouška v Hlučíně probíhá v jeden den a pokaždé se stejným zkušebním komisařem.

Naopak v Ostravě proběhne nejdříve test a v nejbližší pátek je jízda. Pokud prší, nebo i jenom poprchává, celá zkouška se natáhne na týden nebo i víc. Navíc zkouška z jízdy je dvoufázová nejprve cvičná dráha mezi kužely - jízda bez komisaře i učitele a potom jízda v provozu již s komisařem.

A pokud minete kužel, či jinak nezvládnete opičí dráhu, do dalšího kola nepostupujete a musíte čekat na opakovanou zkoušku, ale ta nejde další pátek - to není 5 pracovních dní!! Takže až za 14 dní - pokud neprší teda /občas prší i v létě, jaro a podzim je kapitola sama o sobě/. No a navíc nevíte, kterého komisaře nafasujete a při vší úctě není komisař jako komisař, někteří by mohli vyprávět.

Proto naše Autoškola Pater OLDŘICH provádí zkoušku v jeden den, bez opičí dráhy, i v mírném dešti v Hlučíně! Nevýhoda je dopravit se do Hlučína na jízdy a zkoušku. Ale bohatě se to vyplatí jak časově, tak velice často i finančně.

A na závěr perlička - pokud Ostravák zvládne zkoušku v Ostravě v ten pátek celou, tak může požádat o vydání ŘP nejdříve další pátek / ono to trvá z 5tého patra do 2hého nějakou dobu že ../ Kdežto v Hlučíně Vám vydá komisař potvrzení v den zkoušky a vy můžete ještě ten den dojet do Ostravy a tam požádat o vydání ŘP!!

Podmínky pro udělení řidičského průkazu:

- věk 24 let
- zdravotní způsobilost
- odborná způsobilost
- obvyklé bydliště na území České republiky nebo studium zde alespoň 6 měsíců
- nebýt ve výkonu sankce nebo trestu zákazu činnosti, spočívajícího v zákazu řízení motorových vozidel nebo nemít v registru řidičů zaznamenáno 12 bodů
- nebýt držitelem platného řidičského oprávnění uděleného jiným členským státem
- ministerstvo udělí výjimku z podmínky věku pro držitele licence motoristického sportovce, pouze pro jízdu při sportovní soutěži

Řidičské oprávnění pro skupinu A lze udělit rovněž osobě, která dosáhla:

a) věku 21 let, pokud je řidičské oprávnění omezeno jen na tříkolová motorová vozidla, nebo
b) věku 20 let, pokud je tato osoba nejméně 2 roky držitelem řidičského oprávnění pro skupinu A2

Cena výcviku:

Cena výcviku k řidičskému oprávnění A2 je 4500 Kč