AUTOŠKOLA OSTRAVA

  • AUTOŠKOLA OSTRAVA
  • AUTOŠKOLA OSTRAVA
  • AUTOŠKOLA OSTRAVA

Průběh výuky

Autoškola Slezská nabízí výuku k získání řidičského oprávnění skupin:


Co pro to musím udělat?
Stáhnout formuláře:
Posudek zdravotní způsobilosti
Posudek zdravotní způsobilosti PDF
Žádost o přijetí k výuce a výcviku
Žádost o přijetí k výuce a výcviku PDF
Vyplnit řádně dle předtisku. Veškeré správně vyplněné údaje jsou důležité.


Doporučujeme:
Vyplnit i E-mailovou adresu, na kterou Vám budou zasílány přístupové údaje pro On-line komunikaci.
Navštívit praktického lékaře, následně domluvit schůzku v autoškole.
Zvládnout teoretickou výuku předpisů o provozu vozidel, první pomoci, údržby a ovládání vozidel.
Zvládnout praktický výcvik v řízení motorových vozidel (jízdy), první pomoci, údržbě a ovládání vozidel.


Zkoušky odborné způsobilosti:
- Kurz pro Vás začíná první hodinou teoretické výuky, poté teprve začíná praktický výcvik v řízení vozidel.

- Výuka teoretické části přípravy probíhá individuálním způsobem formou tématických konzultací.

- Minimální rozsah teoretické výuky a praktického výcviku je dán zákonem dle jednotlivých skupin řidičských oprávnění a je státem dozorován.

- Teoretická výuka probíhá v učebně autoškoly, čtyři dny v týdnu, od pondělí do čtvrtka pokaždé od 15:00 hodin.

- Každé pondělí probíhá úvodní a závěrečná hodina. Jejich náplní je administrativa, seznámení s organizací výuky, závěrečné testy, seznámení s výukovými materiály a jejich prezentace.

- Tématické hodiny první pomoci a ovládání a údržby vozidel probíhají ve středu.

- Ostatní dny konzultace Pravidel silničního provozu a teorie a zásady bezpečné jízdy.

- Praktická výuka probíhá ve výcvikových vozidlech, kdy každému klientovi je přidělen jeden instruktor a vozidlo na celou dobu výcviku.

- Změna vozidla, případně instruktora je možná pouze na žádost klienta.

- S tímto vozidlem a instruktorem je prováděn výcvik v řízení vozidel a praktická část výuky v ovládání a údržbě.

- Zároveň také zkouška z odborné způsobilosti.

- Praktická výuka první pomoci probíhá na učebně autoškoly ve středy v předem oznámeném termínu, za pomocí didaktických pomůcek.

- Po zvládnutí výuky, výcviku a závěrečném testu je klient přihlášen ke Zkoušce z odborné způsobilosti na Úřadu obce s rozšířenou působností v nejbližším možném termínu.Rychlé odkazy


AUTOŠKOLA OSTRAVA

AUTOŠKOLA OSTRAVA AUTOŠKOLA

AUTOŠKOLA V OSTRAVĚ MOTOŠKOLA

AUTOŠKOLA OSTRAVA

OSTRAVSKÁ AUTOŠKOLA OSTRAVA

ŠKOLENÍ ŘIDIČŮ V OSTRAVĚ AUTOŠK

OSTRAVA A REGIONY OSTRAVY OLA

LEVNÁ AUTOŠKOLA V OSTRAVĚ

AUTOŠKOLA OSTRAVA

OSTRAVSKÁ AUTO

AUTOŠKOLA V OSTRA

TOŠKOLA V OSTRAVA

AUTOŠKOLA OSTR

AUTOŠKOLA V OSTRAVĚ MOTOŠKOLA

AUTOŠKOLA NA OSTRAVSKU

OSTRAVA MOTOŠKOLA AUTOŠKOLA