AUTOŠKOLA OSTRAVA

  • AUTOŠKOLA OSTRAVA
  • AUTOŠKOLA OSTRAVA
  • AUTOŠKOLA OSTRAVA

Školení řidičů referentů Autoškola Slezská Ostrava

Povinnost zúčastnit se školení řidičů s ověřením znalostí vyplývá ze zákona č.262/2006 Sb., zákoníku práce, a týká se všech zaměstnanců, kteří fyzicky řídí vozidlo do 3,5 t. V praxi se jedná například i o zaměstnance, který řídí vozidlo na služební cestě bez ohledu na to, zda se bude jednat o řízení vozidla služebního nebo soukromého, ale také o zaměstnance, který bude při výkonu pracovní činnosti řídit vozidlo.

Neproběhne-li toto školení:

- pokuta, velmi časté kontroly úřadu bezpečnosti práce
- postih na silnici policistou - velmi sporadicky možnost nahlášení úřadu bezpečnosti práce
- při zavinění dopravní nehody pojišťovna požaduje doklad o proškolení a pokud jej zaměstnavatel nedoloží, uplatní podobný postih, jako za alkohol, letní gumy v zimě atd

Hrozí tedy, že pojišťovna bude část plnění vyžadovat po neproškoleném viníkovi. Jde tedy vlastně o hlavní důvod potřeby školení vezmeme-li v úvahu, že škody můžou jít do statisíců či milionů.

Nabízíme proškolení jak v prostorách naší Autoškoly tak i sídle Vaší firmy, úřadu. Nabízíme školení řidičů referentů online, ale osobní kontakt na který jsme zvyklí, je důležitý pro případné dotazy, konkrétní křižovatky, zkušenosti atd.

Povinnost školení referentů:

Povinnost školení řidičů se týká všech pracovníků, kteří řídí motorová vozidla do 3,5t na pracovní cestě bez ohledu na to, zda mají řízení vozidel sjednáno v pracovní smlouvě či nikoliv.

Opakování školení referentů

Školení řidičů referentů je nutné provádět periodicky, a tak analogicky se zákonem č.247/2000 Sb. by školení mělo probíhat 1x za rok.


Rychlé odkazy


AUTOŠKOLA OSTRAVA

AUTOŠKOLA OSTRAVA AUTOŠKOLA

AUTOŠKOLA V OSTRAVĚ MOTOŠKOLA

AUTOŠKOLA OSTRAVA

OSTRAVSKÁ AUTOŠKOLA OSTRAVA

ŠKOLENÍ ŘIDIČŮ V OSTRAVĚ AUTOŠK

OSTRAVA A REGIONY OSTRAVY OLA

LEVNÁ AUTOŠKOLA V OSTRAVĚ

AUTOŠKOLA OSTRAVA

OSTRAVSKÁ AUTO

AUTOŠKOLA V OSTRA

TOŠKOLA V OSTRAVA

AUTOŠKOLA OSTR

AUTOŠKOLA V OSTRAVĚ MOTOŠKOLA

AUTOŠKOLA NA OSTRAVSKU

OSTRAVA MOTOŠKOLA AUTOŠKOLA